störtfjällets samfällighetsförening  

Med det soligaste läget på Kvarnbyvallen och en utsikt som sträcker sig över hela Mölndal ligger vår Samfällighetsförening Störtfjället. Placeringen på den grönskande klipphyllan är lika strategisk som den är intagande. Tack vare  bergshissen Kråkfoten, som förbinder vårt kvarter med Mölndals centrum, är Kvarnbyvallen en adress som är lika rofyllt avskild som praktiskt central.

Kvarnbyvallen erbjuder moderna, hållbara och bekväma boenden i en anrik miljö där Mölndals historia och ursprung ständigt gör sig påmind. Det är en grön stadsdel med många naturområden och närhet till Stensjön, Gunnebo Slott och Mölndalsfallen, som är ursprunget till Mölndals Kvarnby.

Störtfjällets samfällighetsförening konstitueras av fyra olika föreningar, BRF Estradhusen, BRF Panorama, BRF Podium, BRF Tribunen samt fristående villor. Tillsammans skapar våra lägenheter, radhus och villor en unik Samfällighetsförening med över 500 medlemmar på Kvarnbyvallen.

Nyligen har Kvarnbyvallen fått laddplatser till elbilar på vår parkering - allt för att bidra till ett mer hållbart samhälle.


Boendeinformation

Samfälligheten har SBC som fastighetsförvaltare. Som medlemmar i Samfällighetens portal räknas våra fyra bostadsrättsföreningar och de fristående villorna.
Därav är det svårt för Samfälligheten att nå ut med samlad information till alla boende samtidigt.

Som boende i en av våra bostadsrättsföreningar får du därför vända dig till din styrelse rörande aktuell information, årsstämmor och stämmoprotokoll.

Vi kommer i möjligaste mån att uppdatera denna sida med aktuella anslag som rör samtliga boende på Kvarnbyvallen.Hissen Kråkfoten

Efter domstolsförhandling 2019, vid Mark- och miljödomstolen, dömde domstolen till Samfällighetens fördel och tilldelade Mölndals stad 75% av ägarandelen och Samfällighetsföreningen 25%. Tidigare fördelning var 80% Samfällighet och 20% kommun.

Det är Samfälligheten som ansvarar för drift och underhåll av hissen. Som boende kan vi alla vara uppmärksamma på eventuell skadegörelse för att spara kostnader för Samfälligheten, och således oss boende.

EN UPPMANING:

Vänta med att manuellt öppna hissdörrarna. Det tar en liten stund
innan hissdörrarna öppnas.

Skulle ni behöva en ny tagg, Kontakta Samfälligheten på mailadressen nedan.


Våra Bostadsrättsföreningar


BRF Estradhusen

Kvarnbyvallen 46 - 98

BRF Panorama

Kvarnbyvallen 21 - 27
BRF Podium
Kvarnbyvallen 11 - 19
BRF Tribunen
Kvarnbyvallen 5 - 9

Totalt ansvarar Störtfjällets Samfällighetsförening över 7 gemensamhetsanläggningar.

Dessa ligger utspritt i området och varierar i storlek. Anledningen till att det blivit uppdelat på detta vis är att på ett rättvist sätt fördela ut kostnader och ägandeskap mellan medlemmarna i området.
Samfällighetens styrelse 2024 -

Ordförande:
Pernilla Månsson
Ledamöter:
Ladan Sharifian,
Henrik Berg och Fredrik Sahlén
Suppleant:
Knut Nordenskjöld

Kontakta styrelsen:
stortfjallet@gmail.com

Årsstämma hålls varje maj - juni och kallelse kommer publiceras här samt genom våra medlemmar (dvs villaägar och BRF). Vi har 26 röstberättigade; en medlem per villa och samtliga BRF genom respektive styrelse. Men alla boende är välkomna vid årsstämman!

Är ni intresserade av att vara med i styrelsearbetet - kontakta era valberedare! Låt oss arbeta gemensamt för att få till den bästa möjliga boendemiljön på Kvarnbyvallen!

Störtfjällets Samfällighetsförening
Kvarnbyvallen 2 - 98
Störtfjällets Sff
SBCID 8924
c/o SBC Box 226
851 04 Sundsvall

stortfjallet@gmail.com

Namn E-post Meddelande Skicka in